Personalizacija (prilagodba) sadrži niz servisa ili proizvoda namijenjenih specifičnoj grupi ljudi, ponekad vezana segmentima koji označavaju pripadnost određenoj grupi ljudi ili pojedinaca. Velika količina organizacija koristi internet stranice u cilju kreiranja personalizacije kako bi omogućila kr...

Read More