Customer Service

USLOVI KUPOPRODAJE NA WEB STRANICI WWW.FANFAN.BA

PROIZVODI I CIJENE

U našoj ponudi su istaknuti proizvodi sa opisom i cijenom koja sadrži sve poreze, doprinose i takse.

Cijene su vidljivo istaknute kod svakog proizvoda i kod svake usluge štampe.

Proizvodi koji su na sniženju, su vidno istaknuti sa oznakom „Popust“ ili „Akcija“.

 

FANFAN svakom Kupcu omogućuje direktno u pregledu narudžbe provjeru ispravnosti zaračunatog iznosa u odnosu na kvalitet i količinu kupljenog proizvoda, odnosno pružene usluge.

FANFAN svakom Kupcu garantuje sva prava prema Zakonu o potrošačima.

FANFAN je obavezan da prodaje proizvod, odnosno pruža uslugu Kupcu na način koji nije u suprotnosti s dobrim poslovnim običajima.

FANFAN se obavezuje da prodaje proizvode, odnosno pruža usluge svim kupcima pod istim uvjetima.