BEZBJEDNA KUPOVINA 

 

DEKLARIRANJE PROIZVODA

FANFAN svakom kupcu isporučuje artikal sa deklaracijom u skladu sa Zakonom. FANFAN svakom kupcu uz štampani artikal dostavlja uputstvo o održavanju. Održavanje prema uputstvu je uslov postojanosti aplikacije koja je odštampana na artiklu. Gubitak na kvaliteti štampe u slučaju ispravnog održavanja je minimalan.

 

GARANCIJA ZA PROIZVOD ILI USLUGU

FANFAN  kupcu garantuje kvalitet roba i usluga prema deklaraciji koja je napisana za svaki artikal pojedinačno.

 

UGOVORI ZAKLJUČENI VAN POSLOVNIH PROSTORIJA

Ugovori zaključeni van poslovnih prostorija su ugovori na osnovu kojih FANFAN prodaje robu ili usluge kupcu i koji se zaključuje kao „Ugovor o prodaji na daljinu“. Narudžbenica Kupca i Predračun FANFAN-a predstavlja elektornsku i pisanu formu ugovora o kupoprodaji. Kupac svojom registracijom i izradom narudžbe robe i usluge potvrđuje da u potpunosti prihvata uslove kupoprodaje proizvoda od FANFAN-a. Narudžbenica je pisani osnov Ugovora koji se može preuzeti na sajtu www.fanfan.ba . FANFAN se obavezuje da u predviđenom roku dostavi potvrdu isporuke i Predračun i izvrši uslugu i isporuči robu prema zahtjevu Kupca. Kupac se obavezuje da preuzme robu i uslugu uz plaćanje ugovorenog iznosa iz Narudžbenice Kupca. FANFAN uz svaku isporuku, Kupcu dostavlja fiskalni račun za robu i uslugu.

Za vrijeme ugovaranja, a najkasnije prije isporuke, kupac može preuzeti obavještenje u pisanoj formi prijavom sa korisničkim imenom i lozinkom, sa web lokacije www.fanfan.ba.

 

OTPREMA ROBE

Neposredno nakon otpreme proizvoda, FANFAN će na prikladan način obavijestiti Kupca o vremenu i načinu otpreme.

Kupac ima pravo bez troškova i bez obrazloženja odustati od ugovora na daljinu u roku od 15 dana. U slučaju odustajanja Kupac nadoknađuje samo trošak vraćanja proizvoda.

Rok za odustajanje počinje teći od dana kada je Kupac primio proizvod.

Kad Kupac odustane od ugovora o prodaji na daljinu, FAFAN mu je dužan bez odgađanja vratiti plaćeni iznos novca, a u svakom slučaju u roku od 15 dana od dana kada je primio povrat proizvoda i pisano obavještenje od Kupca.

FANFAN će isporučiti proizvod ili pružiti uslugu u roku najkasnije od 15 dana od dana kada mu je Kupac poslao narudžbu.

Kada FANFAN ne izvrši svoju obavezu isporuke naručene robe ili usluge zbog toga sto je nema ili mu nije na raspolaganju, Kupac će biti informiran o ovoj situaciji i mora mu se izvršiti vraćanje bilo koje sume novca koju je uplatio sto je prije moguće, a u bilo kojem slučaju u roku od 15 dana od dana kad je primio informaciju o nemogućnosti isporuke.

 

PLAĆANJA

Kupac sam po svojoj volji bira način plaćanja proizvoda i usluga iz ponude FANFAN-a. 

U ponudi FANFAN-a je plaćanje po preuzimanju na adresi kupca i elektronski instrumenti plaćanja.

SPORT KLUB d.o.o. Sarajevo je 2015. godine dobio uvjerenje za standard ISO 9001:2008, čime poslovanje firme SPORT KLUB d.o.o. i poslovne jedinice maloprodaja „FANFAN“ unaprijedilo svoje poslovanje prema međunarodnim normama i standardima. Ovim još jednom potvrđujemo da klijenti i ostali sudionici na tržištu mogu imati potpuno povjerenje u kvalitet robe, usluge i rada SPORT KLUB-a i poslovne jedinice Maloprodaja FANFAN.